جشنواره ها

 جشنواره ها يکي از عناصر ترکيب بازار مي باشد که اغلب در بازاريابي مورد استفاده قرار مي گيرد. عواملي هستند که طي برنامه ريزي درست ، توليد مناسب و توزيع مطلوب موجبات افزايش فروش را فراهم مي آورد. اين اقلام عموماً با سه هدف اساسي ارتقاء توليد مي شوند :

·       براي ارائه اطلاعات به مصرف کنندگان و همچنين ديگران

·       براي افزايش تقاضا

·       براي نمايش تمايز محصولات

برخي از امور شامل يكي از تقسيم بنديهاي ذيل مي باشد :

1.          توليد و چاپ انواع دنگلر (Dangler)

2.          توليد و چاپ انواع وابلر (wobblers)

3.          توليد و چاپ انواع ريسه (Bunting)

 

 

© 2013 Aria Pargas Company. Design By : Nikan.ir