تابلو سازی

 تابلو ها و بیلبوردها فضایی بزرگ و مناسب را برای تبلیغات در اختیار مخاطبان قرار می دهند و از آنجا که اغلب در ارتفاع بلند تعبیه می‌گردنند از فواصل دور قابل رویت هستند و به گونه ای طراحی و نورپردازی می شوند که شب هنگام نیز به خوبی خود نمایی کنند. این نوع تابلو ها به صورت فلکسی فیس و تک فریم ساخته می شود.

© 2013 Aria Pargas Company. Design By : Nikan.ir