سمپلینگ

اين مجموعه با در اختيار داشتن كادري مجرب آمادگي خود را در خصوص بر پائي غرفه هاي نمايش كالا و خدمات (Road show) و (Sampling) و همچنين تامين نيروي انساني مربوطه در هر يك از حوضه هاي مورد در خواست مشتريان اعلام مي دارد.در اختيار داشتن بيش از 100 نيروي فعال آقا و خانم و همكاري با برخي از برندها و شركت هاي داخلي و خارجي و همچنين برخورداري از كادر آموزشي مجرب در زمينه هاي مختلف كاري آماده ارائه پيشنهادات مربوطه با توجه به نياز مشتريان خود مي باشد.
 
برخي از تصاوير فعاليت هاي صورت گرفته در اين خصوص
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2013 Aria Pargas Company. Design By : Nikan.ir