اطلاعات خط اس ام اس

سامانه پيام كوتاه :

شما مي توانيد با استفاده از سامانه پشتيباني پيام کوتاه به برخي از اطلاعات مورد نياز خود بشرح جدول ذيل دسترسي داشته باشيد.

اینستاگرام : ARIAPARGASCO

کانال تلگرام : ariapargasco@


 

 

 

 

 

 

© 2013 Aria Pargas Company. Design By : Nikan.ir