امكان چاپ رول مهيا گرديد.


در سالهای اخير پيشرفت هاي تکنولوژيک در چاپ رول، کيفيت خروجي هاي چاپ رول را به مراتب بهتر نموده است. ورود دستگاههايHeat-set به بازار چاپ رول باعث شده دستگاه چاپ رول نيز امکان چاپ روي کاغذ هاي گلاسه را داشته باشند تابدين ترتيب در کيفيت چاپ دستگاه رول تحول بزرگي ايجاد نمايند. در فناوري رول قيمت تمام شده (به ويژه براي تيراژهاي بالاتر از 5 هزار نسخه) نسبت به چاپ شيت کمتر است. اين تفاوت هزينه در تيراژ هاي بالاتر به ا ندازه قابل توجهي ا فزايش مي يابد. فناوري چاپ رول، توانايي چاپ روي کاغذ هاي با گرماژ کمتر از 90 گرم درمتر مربع را دارد. اين دستگاه حتي ميتواند روي کاغذ هاي با گرماژ 35 گرم در متر مربع نيز عمليات چاپ را انجام دهد، اما در چاپ شيت حداقل گرماژ کاغذ بايد 90 گرم در متر مربع باشد، همچنين در چاپ رول امکان چاپ روي کاغذ هاي گلاسه، تحرير و کاهي وجود دارد. چاپ شيت امکان چاپ روي کاغذ کاهي را ندارد.

 مقايسه چاپ افست رول و شيت

 بسياري اختراع ماشين چاپ را مهم ترين اختراع بشريت در طول تاريخ مي دانند. صنعت چاپ در طول تاريخ نقش بي بديلي در ثبت و نگهداري اطلاعات و همچنين توزيع آن در سراسر گيتي داشته است.

از اختراع ماشين چاپ در قرن پانزدهم تاکنون پيشرفت هاي زيادي در صنعت چاپ صورت گرفته است. در حال حاضر رايج ترين فناوري چاپ در دنيا براي چاپ تيراژهاي بالاتر از هزار نسخه فناوري چاپ افست است. اين تکنولوژي شامل دو مرحله ليتوگرافي و چاپ است. در مرحله ليتوگرافي آن چه بايد چاپ شود روي صفحه‌اي فلزي به نامزينک منتقل مي‌شود و در مرحله چاپ، زينک روي استوانه اي گردان قرار مي گيرد و به واسطه استوانه لاستيکي، طرح مورد نظر روي کاغذ چاپ مي شود.

 چاپ افست بر دو نوع است: چاپ شيت و چاپ رول. تفاوت اصلي اين دو فناوري در نوع کاغذ ورودي به دستگاه چاپ است. در فناوري Sheet-fed که در بازار ايران به چاپ شيت شهرت دارد کاغد در قالب ورقه هاي مجزا از هم به دستگاه وارد مي شود. در تکنولوژي  Web- fed که در بازار ايران به چاپ شيت شهرت دارد ،کاغذ در قالب ورقه هاي مجزا از هم به دستگاه چاپ وارد مي شود. در فناوري Web-fed كه در بازار ايران به چاپ رول معروف است ،كاغذ در قالب رول هاي پيوسته به دستگاه چاپ وارد ميشود.

اما تفاوت اين دو فناوري تنها در نوع کاغذ ورودي به دستگاه چاپ نيست. اين دو تکنولوژي از نظر سرعت چاپ، صرفه اقتصادي، ضخامت کاغذ و فرمت خروجي دستگاه با يک ديگر تفاوت قابل ملاحظه اي دارند.

تفاوت هاي اين دو تکنولوژي به شرح ذيل است :

سرعت:

  • در چاپ رول سرعت چاپ بسيار زياد است ، به طوري که دستگاه چاپ رول در يک ساعت مي تواند 60000 نسخه از فرم خروجي داشته باشد. اما در چاپ شيت سرعت چاپ حداکثر 10000 نسخه در ساعت است.
  • در چاپ رول دستگاه چاپ، عمليات تا کردن را همزمان با فرآيند چاپ انجام مي دهد. اين موضوع سرعت صحافي خروجي هاي دستگاه رول را افزايش مي دهد.
  • در چاپ رول سطح چاپ به صورت پشت و رو و همزمان چاپ مي شود اما در اغلب دستگاه شيت پشت و روي فرم چاپي به صورت مجزا از هم چاپ مي شوند.

 

 

امكان چاپ رول مهيا گرديد.

 

 

 

© 2013 Aria Pargas Company. Design By : Nikan.ir