چاپ محیطی


چاپ فضای بازبه طور معمول جهت تبلیغات تجاری و فرهنگی مورد استفاده قرار میگیرد و با توجه به مقاوم بودن در برابر عوامل جوی و همچنین مقرون به صرفه بودن آن توجه زیادی را به خود جلب کرده است. در این نوع چاپ از متریال های بنر ، فلکس ، وینیل و مش استفاده می شود و جهت بیلبورد های تبلیغاتی در بزرگراه ها ، اسپیس فریم ، تابلو های سر درب فروشگاه ها ، میاین شهری و همچنین وسایط نقلیه عمومی و بار بری و.... مورد استفاده قرار میگیرد.        

© 2013 Aria Pargas Company. Design By : Nikan.ir